Thi công phòng sạch

08/06/2022

Phòng Sạch Đạt Chuẩn GMP, Phòng Sạch Ngành Điện Tử, Phòng Sạch Ngành Thực Phẩm, Phòng Sạch Lĩnh Vực Bệnh Viện, Phòng Sạch Lĩnh Vực Khác

Bảo hành - Nâng cấp

08/06/2022

Ngày này, khi các yêu cầu, tiêu chuẩn về việc thực hành sản xuất sạch ngày càng được nâng cao, việc sử dụng các phòng sạch để sản xuất trong rất nhiều lĩnh vực trở thành một yêu cầu bắt buộc và trở nên phổ biến đặc biệt trong các ngành Thực phẩm, Dược phẩm, Y tế, linh kiện điện tử, phòng mổ, bệnh viện…

Thi công phòng sạch

08/06/2022

Phòng Sạch Đạt Chuẩn GMP, Phòng Sạch Ngành Điện Tử, Phòng Sạch Ngành Thực Phẩm, Phòng Sạch Lĩnh Vực Bệnh Viện, Phòng Sạch Lĩnh Vực Khác

Bảo hành - Nâng cấp

08/06/2022

Ngày này, khi các yêu cầu, tiêu chuẩn về việc thực hành sản xuất sạch ngày càng được nâng cao, việc sử dụng các phòng sạch để sản xuất trong rất nhiều lĩnh vực trở thành một yêu cầu bắt buộc và trở nên phổ biến đặc biệt trong các ngành Thực phẩm, Dược phẩm, Y tế, linh kiện điện tử, phòng mổ, bệnh viện…

Tư vấn - Thiết kế

08/06/2022

Tư vấn, thiết kế: hệ điều hòa thông minh VRV, VRF… hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống kho lạnh, sản xuất hệ thống thông gió, hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho công trình dân dụng, công nghiệp. Cung cấp giải pháp thiết kế tổng thể phù hợp với quy mô, công năng và mục đích sử dụng của công trình.

Liên hệ