Thăng Long là chuyên gia trong lĩnh vực phòng sạch:
 Phòng Sạch Đạt Chuẩn GMP

 Phòng Sạch Ngành Điện Tử
 Phòng Sạch Ngành Thực Phẩm
 Phòng Sạch Lĩnh Vực Bệnh Viện
 Phòng Sạch Lĩnh Vực Khác