Chiến lược phát triển

Thăng Long chủ trương xây dựng thương hiệu dựa trên “Chất lượng sản phẩm” và “Chất lượng dịch vụ”. Trên cơ sở đó Thăng Long đã đưa ra chiến lược phát triển cho giai đoạn từ nay đến năm 2025 là “Phấn đấu trở thành nhà cung cấp thiết bị điều hòa, thi công xây lắp và bảo trì bảo dưỡng hàng đầu tại Việt Nam”.

Mục tiêu Thị trường (tính đến năm 2021)

Trở thành nhà cung cấp thiết bị số 1 trong lĩnh vực “điều hòa - bơm nhiệt” cho thị trường Việt Nam.

Trở thành 1 trong những nhà cung cấp “Giải pháp Bảo trì bảo dưỡng” “Thiết kế, triển khai thi công hệ thống điều hòa - bơm nhiệt hàng đầu cho thị trường Việt Nam.

Mục tiêu Tổ chức - Nhân sự

Thăng Long không ngừng đặt ra các mục tiêu phấn đấu nhằm nâng cao về đời sống vật chất cho các thành viên của mình. Các mục tiêu đó được cụ thể và thể hiện thông qua nội dung chi tiết quy định, quy chế và chính sách định hướng nhân sự của Thăng Long hàng năm nhằm xây dựng Thăng Long thành một mái nhà thứ 2 của mỗi thành viên.

Dự kiến, đến cuối năm 2022, Thăng Long có số lượng CBNV khoảng 100 người với hệ thống cung cấp dịch vụ, đào tạo chuyên nghiệp. Với cơ cấu và bộ máy sẽ được tổ chức tại mỗi vùng miền (Thăng Long-HN, Thăng Long-HCM) cơ bản như sau: Bộ phận Kinh doanh, Bộ phận Kỹ thuật - Bảo an, Bộ phận Kế toán - Hành chính - Nhân sự, Bộ phận Hồ sơ - Thiết kế - Triển khai thi công.

Mục tiêu Doanh số

Năm 2021 – 2022: Tăng trưởng bình quân 30% - 50% / năm.

Liên hệ