Cung cấp giải pháp tư vấn, thiết kế:

      - Tư vấn, thiết kế: hệ điều hòa thông minh VRV, VRF…

      - Tư vấn, thiết kế: hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống kho lạnh.

      - Tư vấn, thiết kế sản xuất hệ thống thông gió.

      - Tư vấn, thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho công trình dân dụng, công nghiệp.

      - Cung cấp giải pháp thiết kế tổng thể phù hợp với quy mô, công năng và mục đích sử dụng của công trình.