CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG

Hệ thống Cơ

Hệ thống Điều hòa không khí

Hệ thống Thông gió

Hệ thống chữa cháy

Hệ thống cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh

Hệ thống Điện

Main feeder & Sub-Station system

Hệ thống cấp nguồn chính và trạm điện

Hệ thống cấp nguồn cho thiết bị cơ

Hệ thống chiếu sáng và ổ cắm

Hệ thống tiếp địa

Hệ thống mạng LAN, điện thoại

Hệ thống Âm thanh công cộng

Hệ thống báo cháy

Hệ thống Phụ trợ

Hệ thống đường ống

Hệ thống khí nén

Hệ thống hơi nươcs

Hệ thống nước nóng

Hệ thống Dầu

Hệ thống sưởi